вул. Космічна, 21, 1-й під’їзд, 4-й поверх, м. Харків, 61145.
Україна

Обстеження території водоохоронної зони водного об’єкта в басейні р.Студенок

15 вересня 2020 спеціалісти Офісу, за участю завідувача сектору у Харківській області Держводагенства України, з метою   розгляду  депутатського звернення звернення №09-4/Х від 07 вересня 2020р.  щодо скарги мешканців Індустріального району  через порушення режиму господарської діяльності на території водоохоронної зони  водного об’єкта в басейні р.Студенок, провели комісійне обстеження вказаної території.

Для прийняття відповідного висновку у вирішенні даного питання, наказом Офісу була призначена комісія із залученням до її складу заступника Голови Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради з питань ЖКГ.

Обстеженням встановлено: щонайменше 95% довжини масиву поверхневих вод р.Студенок, за номером UA_M6.5.1_0091 (довжина масиву 0.4476087533 км), зазнало значного антропогенного впливу на гідрологічний режим, що привело до змін морфології русла, берега або прилеглої частини заплави. Ймовірні джерела водного об’єкта  засипані ґрунтом, сміттям і затрамбовані.  Сьогодні ця частина річки є лише на карті.

Причин пересихання, крім кліматичних умов,  декілька: рівень живлення території річки значно зменшився через значну забудованість що призвело до погіршення екологічного стану її басейну. Витоки річки та джерела живлення замулені,  русло засмічене, місцями затрамбоване відходами будівництва  та ґрунтом. 

Згідно п. 3 Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 року № 486 (надалі - Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон № 486), до складу водоохоронної зони обов'язково входять: заплава річки, перша надзаплавна тераса, бровки і круті схили берегів, прилеглі балки, яри.

Виходячи з цього,  встановлені комісією наявність вивезеного будівельного та іншого сміття з метою цілеспрямованого засипання схилів та дна балки, засипання та трамбування окремих дільниць русла, будівництво гаражів є  порушенням   Водного законодавства в частині вимог статей 80,87 Водного кодексу України. Зокрема, порушення режиму водоохоронної зони, що  призводить до виникнення таких екологічних проблем, як висихання, забруднення, засмічення водних об’єктів. Це становить загрозу для навколишнього природного середовища та впливає, зокрема, на якість життя громади.

Керуючись  ст.ст.10, 80, 81,87, 95 ВК України та п.15 Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон від 8 травня 1996 року № 486. Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради рекомендовано здійснювати контроль за створенням водоохоронної зони, а також за додержанням режиму використання її території, інформувати  населення та всіх заінтересованих організацій про  водоохоронний режим, що діє на цих територіях. Зокрема, недопущення проведення будівельних робіт, засипання та планування території балки. Також, забезпечити здійснення заходів щодо розчищення території балки від сміття, відходів будівельного виробництва, бур`янів, що сприятиме, в тому числі, збереженню водотоку, який живить каскад ставків нижче за течією.

Офіс в подальшому, в межах своєї компетенції, продовжить роботу   щодо відновлення естетичних властивостей та  підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми та санітарного стану водоохоронної зони,  що позитивно вплине, також, і  на екосистему  парку Зелений Гай та підвищить комфортність відпочинку людей.

Відповідну інформацію про результати розгляду депутатського звернення направлені народному депутату України Здебському Ю.В.  та заявнику.

Коментарі закриті.