вул. Космічна, 21, 1-й під’їзд, 4-й поверх, м. Харків, 61145.
Україна

ЗВІТ 2-ТП-водгосп (річна)

Регіональний офіс водних ресурсів у Харківській області з 1 січня 2022 року починає приймати звітність за формою №2ТП-водгосп (річна) за 2021 рік від водокористувачів.

Кінцевий термін подання Звіту – до 1 лютого 2022 року. Помилки або недостовірні дані, виявлені у звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) звіту не пізніше 01 березня 2022 року.

Звіт складається відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №78 від 16.03.2015 року.

Також внесено зміни щодо критеріїв віднесення водокористувачів, діяльність яких підлягає державному обліку водокористування. Відтепер звітуватись повинні водокористувачі, які здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів, з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 5 метрів кубічних на добу.

Звертаємо увагу, що правильність складання Звіту, достовірність наведених у ньому даних і своєчасне його подання забезпечує керівник підприємства.

У разі припинення діяльності або недосягнення критеріїв щодо подачі звітності про використання води (використання води до 5 м3/добу), водокористувач має інформувати листом РОВР у Харківській області про припинення подання Звіту або призупинення подачі Звіту до досягнення критеріїв щодо подачі звітності.

Надання звіту за ф.№ 2ТП-водгосп (річна) відбувається виключно в електронній формі через Портал електронних послуг ДАВР України: https://e-services.davr.gov.ua.

На порталі електронних послуг ДАВР знаходиться інструкція по заповненню звіту за ф.№ 2ТП-водгосп (річна) за електронною адресою  https://e-services.davr.gov.ua/site/view-article?id=1.

Відповідно до статті 55 Водного кодексу України неподання або несвоєчасне подання Звіту є порушенням умов спеціального водокористування та охорони вод та підставою для здійснення заходів реагування та контролю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів та анулювання дозволу на спеціальне водокористування.

У разі відсутності прийнятого Звіту до 1 лютого 2022 року, перелік водокористувачів які не подали звітність, буде направлений до Державної екологічної інспекції України для вжиття відповідних заходів.

Разом зі звітом про використання води водокористувачам необхідно прикріпити наступні документи (файлом у форматі .pdf):

  1. Підприємствам, які здійснюють скид зворотних (стічних) вод безпосередньо у поверхневі водні об’єкти:

– нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами;

– результати вимірювань показників якості води (протоколи хімічних аналізів лабораторного дослідження якості стічних вод за звітний період не менше ніж 1 раз на квартал);

  • Підприємствам, які здійснюють скиди стічних вод в каналізацію – дані первинного обліку щодо якості переданих стічних вод з протоколами хімічних аналізів лабораторного дослідження якості стічних вод (не менше одного протоколу на квартал).
  • Підприємствам, які передають воду вторинним водокористувачам – дані про об’єми використання води і скидів зворотних (стічних) вод в розрізі абонентів за звітний період.

Інструкцію з розрахунків вмісту основних забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах  (Таблиця 2. Водовідведення) можна переглянути тут 

https://docs.google.com/document/d/1eZmGIsqdvQJNBXwArDzC3ngjs6pIqFR4/edit?usp=sharing&ouid=114827380097722403166&rtpof=true&sd=true

Підписання звіту здійснюється за допомогою електронного підпису керівника. Заповнення звіту можна делегувати іншій особі за допомогою функції «Делегування» на Порталі після створення чернетки звіту.

Коментарі закриті.