вул. Космічна, 21, 1-й під’їзд, 4-й поверх, м. Харків, 61145.
Україна

Запобігання корупції

План заходів щод запобігання корупції на 2021 рік

Антикорупційна програма Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області на 2021-2022 р.р.

Проведення роботи щодо подання та оприлюднення декларацій працівниками Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області та підвідомчих організацій.

31 березня 2019 року завершився черговий етап подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Станом на 01.04.2019 р. працівниками Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області та підвідомчих організацій, визначеними Законом України «Про запобігання корупції» як суб’єкти декларування, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції відповідних форм, були подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання за 2018 рік.

Уповноваженими з антикорупційної діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області та підвідомчих організацій  здійснювалася консультативна допомога та контроль щодо дотримання порядку та умов подачі декларацій.

Проведення роботи щодо  системи подання та оприлюднення декларацій.

31 березня 2018 року завершився черговий етап подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Станом на 01.04.2018 р. керівниками та посадовими особами (суб’єкти декларування визначені Законом України «Про запобігання корупції») Харківського обласного управління водних ресурсів та підвідомчих організацій шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції відповідних форм були подані електронні декларації за 2017 рік.

Відповідальними особами з питань запобігання та виявлення корупції Харківського облводресурсів та підвідомчих організацій весь період чергового етапу декларування здійснювалася консультативна допомога та контроль щодо дотримання порядку та умов подачі декларацій.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ ПО ЗАПОБІГАННЮ КОРУПЦІЇ  В ХАРКІВСЬКОМУ ОБЛВОДРЕСУРСІВ ЗА  2017 РІК

           Протягом 2017 року відповідно до положень Державної програми щодо реалізації засад антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015 – 2017 роки, затвердженої Постановою КМУ від 29 квітня 2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки» забезпечено впровадження механізмів зменшення рівня корупції, безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.

Харківське облводресурсів та підвідомчі організації неухильно дотримуються вимог антикорупційної програми, розробленої та затвердженої на виконання доручення Держводагентства України №5299/10/11-15 від 09.09.2015 наказом Харківського облводресурсів №53 від 28.09.2015.

На виконання вимог антикорупційного законодавства та антикорупційної програми в Харківському облводресурсів та підвідомчих організаціях було забезпечено виконання антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування) під час здійснення водогосподарської діяльності.

Також систематично проводились лекційні заняття щодо запобігання та протидії корупції відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII та з питань профілактики і протидії корупції:

-  16 березня 2017 року проведено лекційне заняття з питань щодо виникнення конфлікту інтересів в водогосподарських організаціях;

- 29 березня 2017 року проведено лекційне заняття на тему «Відповідальність за вчинення корупційних діянь».

З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції проводиться підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

У грудні 2017 року керівники та посадові особи (суб’єкти декларування визначені антикорупційним законодавством) були проінформовані про необхідність подачі е-декларації за 2017 рік, шляхом  її заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції до 1 квітня 2018 року.

В Харківському облводресурсів та в підвідомчих організаціях постійно здійснюється консультаційна допомога щодо порядку та умов подачі е-декларації.

На виконання доручення Держводагентства, в Харківському обласному управлінні водних ресурсів та в підвідомчих організаціях, забезпечено неухильне дотримання вимог антикорупційних програм та щомісячне інформування керівництва Держводагентства  про хід здійснення заходів із запобігання корупції.

Проведення лекцій у 2017 році:

  1. Процедура інформування працівниками керівництва Харківського облводресурсів про випадки схилення їх до вчинення корупційних порушень.
  2.  Питання щодо виникнення конфлікту інтересів Харківського обласного  управління водних ресурсів.
  3. Відповідальність за вчинення корупційних діянь.
  4. Реалізація і захист прав людини.
  5. Щодо підготовки до чергового етапу декларування.

Інформація щодо виконання
Закону України «Про запобігання
корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII

Забезпечено неухильне дотримання вимог антикорупційних програм та вимог антикорупційного законодавства, щомісячне інформування про хід здійснення заходів із запобігання корупції.

Забезпечено систематичне інформування керівництва Держводагентства України про стан справ щодо запобігання злочинам проявам та корупції Харківського облводресурсів та підвідомчих організаціях та виконання Антикорупційної програми.

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

10.06.2016  № 2

 
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2016 р.
за № 958/29088

 Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства
з питань запобігання корупції
№ 1 від 18.08.2016}

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 12, пункту 2 Розділу XIII “Прикінцеві положення” Закону України “Про запобігання корупції” Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Визначити, що система подання та оприлюднення відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” (далі - Закон) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочинає свою роботу в два етапи:

1) перший етап - з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2016 року для таких типів декларацій (повідомлень) та суб’єктів декларування:

щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці;

декларації, передбачені абзацом першим частини другої статті 45 Закону (декларації осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування), службових осіб, які 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на день такого припинення займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище;

повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 Закону, службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 чи пізніше цієї дати займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище;

{Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1 від 18.08.2016}

2) другий етап - з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших суб’єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.

2. Зазначені у пункті 1 цього рішення декларації (повідомлення) подаються згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

3. Декларації суб’єктів декларування, не зазначені в підпункті 1 пункту 1 цього рішення, подаються за формою та в порядку, встановленими Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, до 01 січня 2017 року.

4. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя спільно з відділом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р.

Голова

Н. Корчак

ДОВІДКОВО «Якщо суб’єкт декларування звільняється або іншим чином припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, до подання ним щорічної декларації за попередній рік (наприклад, 15 січня 2017 року), то він повинен подати декларацію, яка охоплює період з 1 січня 2016 року до 14 січня 2017 року включно, тобто період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями. При цьому щорічна декларація за 2016 рік не подається.

Якщо ж суб’єкт декларування припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, після подання щорічної декларації (наприклад, 15 квітня 2017 року), то подається декларація, що охоплює період з 1 січня до дня перед днем подання декларації (тобто до 14 квітня включно).»

* Більш детальну інформацію щодо заповнення декларації див. у розділі «Методичні рекомендації» та у Роз’ясненні щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затвердженого рішенням НАЗК від 11.08.2016 р. № 3.

Двитися план заходів Запобігання корупці