вул. Космічна, 21, 1-й під’їзд, 4-й поверх, м. Харків, 61145.
Україна

Балаклійське МУВГ

Балаклійське міжрайонне управління водного господарства

Начальник Балаклійського МУВГ

Голова комісії з реоргонізації  Балаклійського МУВГ- Крам Ю.В.

Балаклійське міжрайонне управління водного господарства підпорядковане у своїй діяльності РОВР у Харківській області, здійснює державно-адміністративне управління водним господарством, організацію планового і раціонального водокористування, а також експлуатацію, догляд і утримання міжгосподарських водогосподарських об'єктів, захисних гідротехнічних споруд, проводить заходи пов'язані з попередженням шкідливої дії вод і ліквідації  її наслідків.

Балаклійське міжрайонне управління водного господарства  (Балаклійське управління зрошувальних систем) організоване по наказу Міністерства меліорації і водного господарства УРСР 11 січня 1989р. п.2.

Для підтримання в робочому стані основних меліоративних фондів управління має 1 екскаватор-драглайн, 1 екскаватор ЕО-3323, 4 екскаватори ЕО 2621, 6 колісних тракторів, 15 різних автомобілів.

В управлінні існує розвинута виробничо-інженерна інфраструктура, яка включає в себе двоповерхове адмінприміщення, механічну майстерню з токарним, фрезерним, заточним обладнанням, газо та електрозварювальними пристроями, оглядовими ямами, акумуляторною та іншим обладнанням.

Характеристика загальної довжини річок, кількості ставків і площі прибережної смуги річок, ставків, водосховищ в районах діяльності Балаклійського МУВГ

На території обслуговування МУВГ 1246 ставків загальною площею дзеркала 5204 га; 26 водосховищ загальною площею дзеркала 19165,6 га; всі ці водні об’єкти загальнодержавного значення, з них на балансі МУВГ– чотири водосховища та один ставок-накопичувач: Великобурлуцьке, Шевелівське, Афріканівське, Берекське водосховища та ставок-накопичувач НСП “Степок”.

В зоні діяльності БМУВГ протікає 88 річок, загальною довжиною 3904 км, з площею прибережних захисних смуг - 13795 га.

Балаклійське міжрайонне управління водного господарства забезпечує :

реалізацію державної політики у сфері раціонального використання і збереження та відтворення водних ресурсів;

Безаварійне функціонування гідротехнічних споруд на водних об'єктах;

Експлуатацію міжгосподарських меліоративних фондів і подачу води на полив сільськогосподарських культур на замовлення сільгосп виробників.

Надаються послуги :

Надання рекомендацій на проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;

Технічне обслуговування водойм;

Послуги, пов'язані з подачею води юридичним та фізичним особам з меліоративних систем;

Регулювання водного режиму на осушувально-зволожувальних системах,

Послуги, пов'язані з виконанням земляних робіт;

Послуги, пов'язані з використанням транспортних засобів, виконанням робіт ремонтно-механічними майстернями.

Меліорація земель

В зоні діяльності управління  експлуатується 17 меліоративних систем, загальною площею 33,364 тис. га. Найбільші з них : Балаклійська ЗС - 6,844 тис. га та   ЗС ГПЗ “Степок” - 3,376 тис. га. Для зрошення поливних земель задіяні 32 насосних станцій, 13  із них головні.

Осушувані землі  на площі 3,025 тис. га в Дворічанському  та Куп'янському районах, 4 свердловини водопониження в Лозівському районі.

Підрозділи

До складу Балаклійського міжрайонного управління водного господарства входять експлуатаційні дільниці:

Балаклійська дільниця (зона діяльності : Балаклійський)

Барвінківська дільниця (зона діяльності : Барвінківський, Близнюківський райони)

Первомайська дільниця (зона діяльності: Первомайський, Лозівський, Сахновщанський райони)

Куп’янська дільниця (зона діяльності : Куп’янський, Ізюмський, Борівський райони, Дворічанський, В.Бурлуцький райони, Шевченківський райони)

Балаклійське міжрайонне управління водного господарства

64200, м. Балаклiя  Балаклійського р-ну

Харківської області  Савинське шосе, 6

тел. 2-62-26, 2-63-26

E-mail : bmuvg2017@gmail.com

Зона діяльності 12 районів області

Адреси та телефони експлуатаційних дільниць:

Балаклійська ЕД

 1. Харківська область, Балаклійський район

с. Нова Гусарівка

тел. 66524

Диспетчер 0989730425

Барвінківська ЕД

64713, Харківська область, Барвінківський район

с. ІІ Іванівка

Диспетчер 0671832833

 

Первомайська ЕД

64100, Харківська область, Первомайський район,

с. Побєда

Диспетчер 0971589613

 

Куп’янська ЕД

63700, Харківська область, Куп’янський район

с. Заоскілля

Диспетчер 0988942981

Характеристика загальної довжини річок, кількості ставків і площі    прибережної смуги річок, ставків, водойм і озер в районах діяльності  Балаклійського МУВГ

На території обслуговування МУВГ 1246 ставків загальною площею дзеркала 5204 га; 26 водосховищ загальною площею дзеркала 19165,6 га; всі ці водні об’єкти Загальнодержавного значення, з них на балансі МУВГ- чотири водосховища та один ставок-накопичувач.

На території 12 районів протікає 88 річок, загальною довжиною 3904 км, з площею прибережних захисних смуг - 13795 га.

На  балансі управління знаходяться Великобурлуцьке,  Шевелівське, Африканівське, Берекське водосховища та ставок-накопичувач “Степок”.

Основні завдання

 1. Реалізація в межах своєї компетенції державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі Балаклійського, Сахновщанського, Созівського, Первомайського, Барвінківського, Ізюмського, Куп'янського, Близнюківського, Борівського, Шевченківського, Дворічанського, Великобурлуцького районів Харківської області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;
 2. У межах своєї компетенції забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.
 3. Організація експлуатації водогосподарських споруд та державних меліоративних систем міжгосподарського значення, виконання поточних і капітальних ремонтів міжгосподарських меліоративних мереж та водогосподарських об'єктів.
 4. Проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску повені   на об'єктах, які знаходяться на балансі Управління, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту сільських населених пунктів і сільгоспугідь від затоплення та підтоплення.
 5. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліорованих угідь, захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об'єктів.
 6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.
 7. Проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану зрошуваних,   осушуваних  і   прилеглих  до   них земель, підтоплення сільських населених пунктів та надання з цих питань рекомендацій місцевим державним адміністраціям.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 1. Вносить РОВР у Харківській області, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування пропозиції щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів, а також меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації.
 2. Здійснює керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів Управління.
 3. Здійснює експлуатацію державних меліоративних систем.
 4. Здійснює організацію робіт з капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповіневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходів щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, забезпечує раціональне використання водних ресурсів.
 5. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, Мінприроди, МНС, іншими центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства.
 6. У межах своєї компетенції визначає потребу населення і галузей економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства.
 7. Готує та подає на розгляд РОВР у Харківській області пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.
 8. Обґрунтовує і визначає за участю місцевих адміністрацій потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем та водогосподарських об’єктів.
 9. Забезпечує виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
 10. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем.
 11. Здійснює функції з оперативного управління об’єктами державної власності, що знаходяться на балансі Управління.
 12. Здійснює облік державного меліоративного фонду, планування робіт щодо утримання державних міжгосподарських меліоративних систем та складання технічної документації на їх поточний і капітальний ремонти.
 13. Здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення річок, а також спостереження за станом водних об’єктів, гідротехнічних споруд, водогосподарських систем, які знаходяться на балансі Управління, надає у межах своїх повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону.
 14. Здійснює первинний облік забраної, поданої та перекачаної води насосними станціями на державній міжгосподарській мережі, водорозподіл по міжгосподарських меліоративних системах, проводить гідрометричні роботи.
 15. Проводить роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.
 16. Реалізує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель, впроваджує науково-технічні розробки та застосовує нові технічні рішення з питань експлуатації водогосподарських об’єктів.
 17. Здійснює впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, досвіду з питань експлуатації меліоративних систем та водного господарства.
 18. Забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах міжгосподарських меліоративних систем, а також із ліквідації наслідків аварій.
 19. Організовує розробку та виконання заходів щодо забезпечення безаварійного пропуску повені та паводку на об'єктах Управління.
 20. Здійснює заходи у межах своєї діяльності, пов’язані із попередженням шкідливої дії вод, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.
 21. Виконує роботи, пов'язані із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповіневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів.
 22. Забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративної системи і споруд.
 23. Здійснює контроль за якістю виконання робіт з ремонту гідротехнічних споруд, гідромеханічного та електротехнічного устаткування водогосподарських об’єктів в межах своїх повноважень.
 24. Розробляє графіки подачі води на зрошення, а також допомагає в організації роботи дощувальної техніки, не допускаючи при цьому порушення технологічної цілісності функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу.
 25. Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впроваджує енергозберігаючі заходи, вдосконалює засоби зв’язку та впроваджує альтернативні.
 26. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів.
 27. Забезпечує відкритість діяльності Управління та роз'яснює вимоги водного законодавства України шляхом взаємодії зі ЗМІ.
 28. Розглядає та погоджує в межах своєї діяльності технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем.
 29. Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює обґрунтування пільг і компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці.
 30. Сприяє забезпеченню виробництва кваліфікованими працівниками, для чого взаємодіє із закладами освіти з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів.
 31. Забезпечує виконання обов'язків щодо створення безпечних умов праці персоналу, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і зменшення захворюваності, здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки дорожнього руху.
 32. Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

Колектив Балаклійського МУВГ